Relationer & Udvikling
v. Ingrid Thirifays

Ledelse Samarbejde Pædagogik Personlig udvikling Om...

At være leder betyder ofte at være i en ud- fordrende, alsidig og udsat position.
 
På en og samme tid stilles krav om at prioritere ressourcer, udvikle et fagligt bæ- redygtigt miljø og at sikre organisationen i en fremtid, som konti- nuerligt omdefineres.

 

 

 

 

 

 

 

 

At samarbejde om en fælles opgave stiller krav om at koordinere egne handlinger med andres. 

Til dette bruger vi be-vidst og ubevidst vore kommunikative ressourcer.
 
Vi forlader os ofte på, at andre står med de samme forudsætnin- ger som os.

At yde en målrettet, kvalificeret og faglig indsats er nutidens krav til pædagogiske organisationer.

Indsatsen skal doku- menteres  og evalu- eres for at udvikle metoder, der med- virker til effektuering af ressourcer og legi- timering af opgaven.

At nogle af livets udfordringer synes uoverskuelige har de fleste af os erfaringer med.

Til tider opleves de også hæmmende for ens velvære. 

Professionel hjælp til at komme videre kan være en god mulig- hed.

Klik på følgende links for at læse mere om Relationer & Udvikling 

 Baggrund

 Metoder og modeller

 Referencer

 CV

 Henvendelse


 

Ingrid Thirifays, Konsulent
Husk mig