Adgang til metoder

I mit virke som konsulent har jeg gennem årene udviklet en række metoder,  som jeg stiller til rådighed for de af jer, som ønsker at benytte dem. Få metoder i samlingen er udviklet af andre*, men taget med, da jeg bruger dem i samspil med egne metoder.

Metoderne er udviklet inden for en narrativ og systemisk forståelsesramme, og på baggrund af en lang erhvervserfaring i mange forskellige virksomheder.

Metoderne er præcise og gennemprøvede.

Vær opmærksom på, at metoderne skal behandles med respekt for ophavsretten.

Vælg metode: