Om Relationer & Udvikling

Relationer & Udvikling v/Ingrid Thirifays har eksisteret siden 1. januar 2005. Formålet er professionelt at bidrage til det enkelte menneskes og gruppers trivsel og udvikling i organisationer og i privat regi.

Jeg faciliterer processer, og medbringer faglig viden. Jeg inviterer til et samarbejde, der bygger på tillid og foregår i dialog med udgangspunkt i kundens egne beskrivelser, erfaringer og forestillinger.

Jeg opfatter mig selv som et troværdigt, ansvarsfuldt og kompetent menneske, der ser muligheder og udviser fleksibilitet.

Nedenfor kan du se mere om erhvervserfaring, uddannelse, kurser, referencer og henvendelse.

ERHVERVSERFARING

I Relationer & Udvikling kan fremhæves 

Projektleder, proceskonsulent og underviser i

 • Pædagoger i læring (PIL) – kompetenceudviklingsprojekt.     Områdeinstitution i Gladsaxe Kommune. 2016-17
 • Kommunikation og Læring  – projekt om børns livsduelighed. Områdeinstitution i Gladsaxe Kommune. 2015-16
 • Organisering, der understøtter pædagogikken – projekt med samtlige dagtilbud i Gladsaxe Kommune. 2014-16
 • Dokumentationspraksis og evalueringskultur  – et projekt i et antal børneinstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ledelses- og udviklingskonsulent i

 • DAP – et pædagogisk udviklingsprojekt for samtlige dagtilbud i  Gladsaxe. 2005-13
  Afholdelse af kurser/temadag med varieret indhold bl.a. “Ledelse – nye ledere” i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover ex “Ansæt den rette”, “2. ordens ledelse”, og pædagogiske temaer på pædagogiske arbejdspladser
 • Supervision med grupper eller enkeltpersoner
 • Krise-, stress- og konflikthåndtering på arbejdspladser og i privat regi
 • Teamudvikling samt leder- og medarbejdercoaching bl.a. i Arbejdstilsynet, børneinstitutioner og forvaltninger

Fra tidligere jobs siden 1990 kan fremhæves

Frivillig forældre- og børnerådgiver, Børns Vilkår 2005-2008

 • Støtte og vejlede børn og forældre ud fra de vanskeligheder, de beskriver.

Forfatter

 • Pædagogisk ledelse og kvalitetsudvikling. Kroghs Forlag samt med i redaktion af den samlede serie om institutionsledelse. BUPL og Kroghs Forlag
 • Øje for læring. Kroghs Forlag
 • Rådgivningspjece. BUPL

Ledelseskonsulent, BUPL 2003-2005

 • Lederrådgivning og -supervision samt organisering af konferencer
 • Udvikling af kurser samt underviser af lederrådgivere, ledere og tillidsrepræsentanter
 • Aktør i kommunalreformprojekt og i udvikling af leder-APV

Souschef, dagtilbud og familie-rådgivning, Lyngby-Taarbæk Kommune 2000-2004

 • Dagligt ledelsesansvar af dagtilbudsafdelingen( 14 medarbejdere og 54 dagtilbud) dvs. lede udviklingsprocesser og organisatoriske forandringer og håndtere konflikter samt rekruttere institutionsledere og medarbejdere i forvaltningen.
 • Tiltræde  efter behov i familie anliggender, og vejlede socialrådgivere.
 • Udvikle og lede processer med andre forvaltningsledere, brugere og politikere.

Konstitueret leder af Dagtilbud, Lyngby-Taarbæk Kommune 1999-2000

 • Mål- og rammestyring for dagtilbuddene
 • Implementering og forhandling af ny løn
 • Udvikling og omstruktureringer

Proceskonsulent og underviser i egen virksomhed, Bifrost 1997-2005

 • Udvikler og procesansvarlig i små og mellemstore organisationer
 • Underviser på læreanstalter
 • Supervisor i personalegrupper samt rådgiver i personlige dilemmaer

Pædagogisk konsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune 1994-2000

 • Ansvarlig for leder- og medarbejderudvikling samt kvalitetsudvikling
 • Vejlede ledere i ansættelse, fastholdelse, og afskedigelse af personale, herunder at mediere i samarbejdsprocesser og konflikter
 • Rådgiver i organisationsudvikling -og forandring samt underviser i kommunikation

Leder i børnehave, Hillerød Kommune 1983-1994

 • Ledelse ift. strategi, pædagogik, personale og forældre samt administration
 • Koordinator mellem lederkolleger og forvaltning
 • Aktør i decentraliseringsprocesser og igangsætter af udviklingsarbejde ex  kvalificere arbejdet med udsatte børn og familier gennem efteruddannelse af hele personalet

Sabbatorlov 3 måneder 1994

 • Ulandsophold i landsby i Kerala, Indien; rejse tilbage via Nepal

Underviser i fransk 1990-1991

 •  Privat og på aftenskole

UDDANNELSE 

Master. Attractor. 2009

 • Systemisk proceskonsultation og organisationsudvikling bl.a. bestående af 2. generations AI-konsultation, teamudvikling, organisatorisk læring, forandringsledelse, coaching og evalueringsprocesser.

Diplomuddannelse.DISPUK. 1993

 • Rådgivning, vejledning og supervision ift. organisationsforståelse, procestænkning og analyse af menneskelige relationer samt læring og træning i teamsamarbejde, interviews og løsningsmodeller.

Overbygning på diplomuddannelse. DISPUK. 2005

 • Samtalepraksis ud fra et narrativt perspektiv i rådgivning, behandling supervision, konsultation og terapi.

Exam.Art i fransk, Københavns Universitet. 1990

 • Studiet blev gennemført under Åben Universitet

Pædagoguddannelse, Holte Børnehaveseminarium. 1978

KURSER 

Fra deltagelse i kurser kan nævnes: 

 • Ledelse, bl.a. “Teori U” og “Bud på ledelse”
 • Stress-, og konflikthåndtering samt medieringskurser
 • Pædagogik og psykologi, ex. “Synlig Læring”, “Tab og traumer ” og “Inklusion”
 • Formidling, bl.a. “Faglig Journalistik” og “Præsentationsteknik”

REFERENCER 

HENVENDELSE

Jeg kan kontaktes på ingridthirifays@gmail.com, og på mobil 29 43 30 48.